--->

Hem

Svartmögel, eller svarta prickar, är ett samlingsnamn för en rad vanliga mögelsorter som kan förekomma i byggnader (både hus och lägenheter). Svartmögel är vanligt förekommande i naturen; det är först när dessa svampar påträffas inomhus som det kallas svartmögel. Gemensamt för alla sorters svartmögel är dess mörka färg och att samtliga producerar gifter som i stor mängd kan vara skadliga för människor.

Svartmögel uppstår företrädesvis i närheten av fuktiga områden, exempelvis i ett duschutrymme, vid ett avlopp eller en diskbänk. I rum där luftfuktigheten är hög eller där vattenskador har inträffat kan svartmögel även uppstå på väggar, inklusive under tapeter. På det angripna området uppstår en mörk beläggning som växer cirkulärt och som vid en närmare titt ser ut som små svarta prickar. För det otränade ögat kan det vara svårt att skilja en typ av svartmögel från en annan, men faktum är att det finns en rad olika sorters mögel. Det ljus som möglet utsatts för, den vinkel man betraktar angreppet ifrån och på vilket material det växer kan avgöra och förändra svartmöglets utseende.

Man kan också känna på lukten om ett utrymme är utsatt för ett mögelangrepp. En mögeldoft är en mycket speciell lukt som är lätt att känna igen; det luktar gammalt, fuktigt och unket. Mögeldoften avslöjar ofta ett redan manifesterat angrepp, men eftersom det går snabbt att vänja sig vid dofter kan det vara svårt att upptäcka mögellukt i sitt eget hem. Därför händer det att ett mögelangrepp inte upptäcks förrän en gäst i huset uppmärksammar lukten av det. Eftersom fuktproblemet är långt gånget vid tidpunkten som det går att känna mögellukt så rekommenderas därför att gör en fuktmätning vid minsta misstanke om hög luftfuktighet.

Oavsett vilken typ av svartmögel det gäller ska man dock vara vaksam – samtliga typer producerar gifter och kan orsaka ett flertal olika sjukdomar och symptom hos människor. Svartmögel bör därför åtgärdas och saneras innan problemen eskalerar, och även lindriga symptom som rinnande näsa, kliande ögon och hosta kan vara svåra att leva med i längden. Svårare symptom inkluderar kroniska andningsproblem, trötthet och astmatiska besvär – och för den som redan har astma kan svartmögel förvärra sjukdomen avsevärt. Vissa av mögelsvamparna kan dessutom orsaka cancer. Det är således viktigt att åtgärda problem med svartmögel så snart och så noggrant som möjligt.