--->

Åtgärder

Hur man kommer tillrätta med svartmögel

Ett angrepp av svartmögel som ännu inte är särskilt omfattande kan man själv sanera och tvätta bort. Det finns ett flertal s.k. saneringsvätskor på marknaden som är ämnade för just detta. Noteras bör dock att de giftiga ämnen som svartmöglet ger ifrån sig inte kan tvättas bort. Självsanering bör därför alltid ske i samband med användandet av en luftrenare. Man bör dessutom alltid bära andningsskydd när man kommer i kontakt med mögel, för att man ska slippa andas in gifterna som möglet avger.

Det finns inga garantier att svartmöglet försvinner för gott om man enbart tvättar bort det. Orsaken till mögelangreppet, dvs. fuktproblem i byggkonstruktionen, bör därför alltid åtgärdas. Det är alltid mögelangreppets omfattning som bestämmer omfattningen på saneringen.

Har ett angrepp uppstått på släta, oorganiska ytor som exempelvis kakel, är det fortfarande relativt enkelt att själv sanera möglet. Mögelsvamparna växer inte på själva kaklet utan på smuts som tvålrester och hudavlagringar. Det krävs egentligen inte ett särskilt smutsigt badrum för att mögelsvampar ska kunna uppstå – tvålrester och hudavlagringar förekommer i alla badrum. Är luftfuktigheten i badrummet ovanligt hög ökar dock risken för ett mögelangrepp. Det räcker oftast med att tvätta bort möglet med ett vanligt diskmedel. Avsluta saneringen med att skrubba med ättika eller vitvinsvinäger så återkommer möglet inte på ett tag.

Större och mer allvarliga mögelangrepp kräver förstås mer omfattande saneringsåtgärder. En sådan är att använda fogging – en apparat som hettar upp ett mögeldödande medel som sedan förångas och släpps ut i det mögelangripna utrymmet. Små droppar kan således tränga in på svåråtkomliga platser och komma åt möglet. En foggingmaskin behöver användas i sällskap med en avfuktare, och ev. även en luftrenare.

Riktigt svåra angrepp av svartmögel behöver åtgärdas genom att helt enkelt byta ut det angripna materialet, något som kan bli både mycket omfattande och mycket dyrt. Allvarliga mögelangrepp som omöjliggör vistelse i byggnaden kan berättiga till statlig ekonomisk hjälp för husägaren. Att sanera mögel genom att renovera bort det kan framstå som en drastisk åtgärd, men är den enda som garanterar att man blir av med både mögelsvampen, dess sporer och därmed de gifter som utsöndras. Kvarstår problemen med mögel kan det leda till att både människor och hus blir sjuka.