--->

Fuktmätning

Kontrollera för mögel eller risk för mögel

Hur vet man då om man har, eller riskerar att få, ett mögelangrepp hemma? Det kan vara svårt att upptäcka svartmögel med blotta ögat, särskilt om angreppet sitter i ett utrymme som är svårt att komma åt. Svartmögel luktar väldigt speciellt men det är inte heller helt lätt att upptäcka mögel med hjälp av luktsinnet. Vi vänjer oss snabbt vid nya lukter och efter några minuters vistelse i ett mögelangripet hus har näsan anpassat sig och det är lätt att glömma bort att det luktar mögel.

Ett smart och enkelt sätt att ta reda på att man befinner sig i riskzonen för ett mögelangrepp är att mäta ett hus eller utrymmes luftfuktighet. Oftast mäts fukt i enheten relativ luftfuktighet (% RF), vilken anger procenten vattenånga i luften, räknat på den maximala möjliga mängden vid den givna temperaturen. Relativ luftfuktighet under 30 % RF brukar anses som torr luft. En luftfuktighet på 50 % RF brukar kännas behaglig för människor.

Den maximala mängden fukt kallas mättnadsånghalt. Mättnadsånghalt, som anges i gram väte per kubikmeter luft, består av exakta värden för varje given temperatur. Ju varmare luft, desto mer fukt i luften. Luftfuktigheten i ett rum kan variera mellan 45-55 % RF. Vid hög luftfuktighet och sänkt temperatur uppstår ett överskott på vattenånga i luften, vilken då övergår i små vattendroppar, s.k. kondens. Under omständigheter med varmare luft med hög luftfuktighet som kyls ner, när den exempelvis tränger in i ett kallare utrymme som en källare eller på en vind, desto större är risken för kondens, och därmed uppkomsten av fuktproblem. Risk för mögelskador uppstår när luftfuktigheten är ca 70 % RF eller mer.

Hur mäter man då ett utrymmes luftfuktighet? Jo, antingen med hjälp av ett batteridrivet instrument kallat hygrometer, i folkmun gärna kallad fuktmätare eller klimatdator, eller med en fuktindikator.

En variant av hygrometer mäter och lagrar data om exakt luftfuktighet vid flera tillfällen och givna temperaturer varje timma. Eftersom det är en både enkel och tillförlitlig metod att ta reda på om man befinner sig i riskzonen för mögel bör alla husägare genomföra fuktmätning med hygrometer minst vart femte år.

En fuktindikator, till skillnad från hygrometern, mäter den aktuella luftfuktigheten endast vid ett givet tillfälle. Fuktindikatorn är ett handinstrument som genomför mätningen vid den ögonblick användaren trycker på knappen. Den lagrar således inga tidsseriedata och kan därför inte avslöja eventuella övergripande risker för mögel och fuktproblem som föreligger.

Den allra tryggaste och säkraste metoden för att ta reda på om ett utrymme riskerar utveckla mögel är fuktkollen. Fuktkollen är en hygrometer som man beställer på nätet och sedan hyr under en viss tidsperiod. Fuktkollen, som kan användas i både varma och kalla inomhusmiljöer, gör upprepade mätningar dygnet runt i flera månader. All data lagras i fuktkollen, och möjliggör på så vis en avläsning göras om hur den relativa fuktigheten ser ut under en längre tidsperiod. Fuktkollen placeras sedan ut enligt anvisning för mätningar under en period på minst sex veckor. Vid mätningarnas slut skickas fuktkollen tillbaka, varpå en rapport och en riskanalys sammanställs och som skickas hem till beställaren. Bedöms risken för permanenta fuktskador vara stor erbjuds beställaren sedermera hembesök och besiktning av en fuktexpert.