--->

Mögel

Olika mögelformer

Svartmögel är egentligen benämningen på en svamp som förekommer i naturen. Svampen växer på två olika sätt, som jäst eller som mögel. När det bildas jäst består varje cell av en egen individ, medan mögel består av en samling svampceller som tillsammans bildar en tråd, en hyf. Tillsammans bildar sådana hyfer ett nätverk kallat mycel. Mycel kan växa snabbt och etablerar sig gärna i porösa material som trä och betong.

Fukt är nästan alltid orsaken till uppkomsten av mögel i byggnader. Det är viktigt att aldrig låta fukt bli stående och att regelbundet kontrollera ventilationen i en byggnad där man misstänker att fukt kan uppstå. Framförallt trivs mögel med att växa på organiska material och ett angrepp uppstår därför gärna på trä eller jord, eller smuts i ett fuktigt utrymme, som exempelvis ett badrum.

Svartmögel är egentligen ett samlingsnamn för en rad olika mögelsorter. Exempelvis ingår de vanligt förekommande sorterna cladosporium, aspergillus, stachybotrys, penicillium och fysarium i familjen svartmögel. Har man problem med ett svartmögelangrepp och behöver avgöra vilken sort det rör sig om, bör man kontakta en fackkunnig expert då det är svårt att själv artbestämma svartmögel.

Aspergillus

Undergruppen aspergillus brukar förutom svartmögel även kallas borstmögel. I undergruppen ingår fler än 185 olika underarter, varav 20 producerar ämnen som är giftiga för människor. Aspergillus är ofta mörkt blå, grön eller svart och kan orsaka skadeverkningar som inkluderar allergier och kan orsaka cancer.

Cladosporium

Cladosporium är den vanligast rapporterade mögelarten som återfunnits både inom- och utomhus. Vid angrepp på fasader kallas cladosporium för svarta prickar, även om färgen på angreppet ibland är mer grågrön än svart. Bland skadeverkningarna återfinns allergier, astma och hudinfektioner.

Fysarium

Den här undergruppen förekommer ofta efter vattenskador i hus. Fysarium ingår egentligen inte i familjen svartmögel utan benämns vanligen som rödmögel eller slemmögel, eftersom den kan vara alltifrån vit eller gul till brun, lila eller röd. Fysarium kan orsaka olika sorters infektioner hos både djur och människa.

Penicillium

Undergruppen penicillium består av fler än 150 underarter och kallas ofta för penselmögel. Penicillium återfinns ofta i ”sjuka hus”, en byggnad där det oftare än normalt förekommer att människor utvecklar symptom som exempelvis irritation i öron och näsa samt trötthet, huvudvärk och illamående. Är tillväxtfaktorerna (dvs. förekomsten av fukt) fördelaktiga är penicillium ofta det svartmögel som etablerar sig först vid ett nytt angrepp. Färgen på penicillium är blå eller grön.

Stachybotrys

Undergruppen stachybotrys kallas vanligen för pappersmögel eftersom det gärna växer på material med hög cellulosahalt som exempelvis gipsskivor. Stachybotrys förekommer ofta i badrum där väggar och/eller golvets tätskikt inte håller tillräckligt bra kvalitet. Pappersmögel ansågs tidigare vara ofarligt men har på senare tid konstaterats skadligt. Bland annat kan det orsaka lungblödning, irritation i luftvägarna samt ge näsblod, allergier och astma. Färgen är normalt grön eller svart.